Što znači moje ime?

Značenje i porijeklo osobnih imena, datume imendana i druge zanimljivosti potražite na Portalu suvremenih hrvatskih osobnih imena

IMENOSLOVLJE ILI ONOMASTIKA jest znanost o imenima kao jezičnim, izvanjezičnim i kulturnim spomenicima. Mnogi su od tih spomenika najranije jezične potvrde hrvatskoga jezika i nahode se posvuda gdje su obitavali i gdje obitavaju Hrvati. IMENA su motivirana životnom zbiljom. Nose u sebi spoznaje i sadržaje o svijetu svojega vremena. Odraz su gospodarske, kulturne i jezične povijesti naroda koji ih je stvorio i koji ih čuva kao važne spomenike vlastitoga identiteta. Hrvatska je po imenskom blagu bogomdana zemlja. Na njenu su području u prošlosti živjeli mnogi narodi i govorile se različiti jezici. Ti su narodi spoznaje o sebi i o jeziku pohranili u osobnim imenima i zemljopisnim imenima. Imena su naši najstariji spomenici, postojani i vjerodostojni pokazatelji materijalne i duhovne kulture svojih stvaratelja.
Imenoslovlje se proučava u okviru djelatnosti Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, kao dio široke lepeze njegovih interesa. Naši znanstvenici svoj su dugogodišnji rad i spoznaje na tom području podastrli javnosti, omogućivši svima zainteresiranima korištenje Portala suvremenih hrvatskih osobnih imena.
Ukoliko želite saznati odakle potječe vaše ime, kada je otprilike nastalo, kada vam je imendan ili koliko je često u populaciji, svakako se informirajte na ovom vrijednom portalu za koji su istraživanja provodili hrvatski stručnjaci. Osim što je edukativan, svakako je i zabavan, ako sudimo prema latinskoj izreci “Nomen est omen” (ime je znak).

Izvor: Šimunović, Petar. 2009. Uvod u hrvatsko imenoslovlje. Golden marketing – Tehnička knjiga. Zagreb.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content