Raspored obrana završnih radova šk. god. 2023./2024.

Raspored obrana završnih radova šk. god. 2023./2024.

Završni razredi
Zimski rok (za učenike iz šk. god. 2022./2023.)    Prijavljivanje obrane  završnog rada30. studenog 2023.   Predaja završnog rada u urudžbeni zapisnik22. siječnja 2024.   Obrana završnog rada5. veljače 2024.   Uručivanje  svjedodžbi o završnom radu9. veljače 2024.   Ljetni rok obrane završnog rada Objavljivanje vremenika izradbe i obrane završnog rada2. listopada 2023.Rok za upoznavanje učenika sa sadržajem, uvjetima, načinom i postupkom izradbe i obrane završnoga rada13. listopada 2023.Objavljivanje tema za  završni rad (komercijalisti i prodavači)            do 20. listopada 2023.Izbor tema za završni raddo 27. listopada 2023.Sastanci mentora i učenikasiječanj, veljača, ožujakPrijavljivanje obrane i predaja završnog rada u urudžbeni zapisnik - učenicido 28. ožujka 2024.Predaja ocijenjenih radova u urudžbeni zapisnik - mentorido 15. travnja 2024.Obrana završnog rada3. – 21. lipnja  2024.Uručivanje  svjedodžbi o završnom radu28. lipnja 2024.    Jesenski rok obrane završnog rada  Prijavljivanje obrane  završnog rada i…
Pročitaj više