Upisi u prvi razred srednje škole u šk. god. 2023./2024.

Upisi u prvi razred srednje škole u šk. god. 2023./2024.

Upisi
Poštovane učenice i učenici osmih razreda, poštovani roditelji/skrbnici, na stranici za upis u srednje škole (https://srednje.e-upisi.hr) pod karticom “Korisničke upute” objavljeni su hodogrami za kandidate i roditelje/skrbnike. Hodogrami su dokumenti u kojima je na jednostavan i sažet način opisan cijeli upisni postupak prema kategorijama kandidata. Odluka o upisima https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_05_55_948.html Naša škola ove godine upisuje učenike u program PRODAVAČ - 24 učenika (trogodišnji program) i KOMERCIJALIST - 48 učenika (četverogodišnji program). Za oba zanimanja se boduje prosjek svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda OŠ te zaključne ocjene na dvije decimale. U programu prodavač boduju se zaključne ocjene 7. i 8. razreda iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika i Prvi strani jezik. U programu komercijalist boduju se zaključne ocjene 7. i 8. razreda iz predmeta…
Pročitaj više