INFORMACIJE O ŠKOLI

Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar obrazuje i odgaja učenike već 70 godina za zanimanje prodavač i u novije vrijeme komercijalist.

Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar
Poljana dr F. Tuđmana 9
43 000 Bjelovar (GPS koordinate: 45° 54.5334′ N, 16° 51.2209′ E)

Telefoni:
Tajništvo 043 / 241-276 Tajnica Marijana Veselski – ured 44. I. kat
Faks 043/220-079

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak 7,00 – 15,00 Rad sa strankama 8,00 – 14,00
E-mail – tajništvo (i za e-račune): tajnistvo@ss-trgovacka-bj.skole.hr
Radno vrijeme za administrativne poslove: ponedjeljak – petak

7,00 – 9,00 i 13,00 -14,45 (ured 45. I kat)

Adresa za traženje potvrda: potvrde.ktsbj@gmail.com
Ravnateljica 043 / 241-920 – Nataša Vibiral, ured 43. I kat
Ravnateljica: kts@ss-trgovacka-bj.skole.hr
Zbornica 043/ 220-080

Pedagoginja 043 / 243-998  – Ornela Malogorski, prof. izvrsna savjetnica, ured 42., I. kat

Pedagoginja: ornela.malogorski@skole.hr


Računovodstvo 043/ 532-332 Ankica Kovačić Dončević
ankica.kovacic-doncevic@skole.hr
Knjižnica 043/ 247-797 Tatjana Kreštan
Dvorana za TZK 043/ 243-895
Novi IBAN škole je: HR 68 2340009-111 069 4207 Privredna banka Zagreb
OIB: 65398086491
Šifra škole (MZO): 07-004-504
www.trgovackaskola-bjelovar.hr
info@trgovackaskola-bjelovar.hr


Učenici sudjeluju u raznim aktivnostima: dramska grupa, ekološka grupa, sportske aktivnosti, učenička zadruga, Erasmus+ mobilnosti. Škola je nositelj akreditacije Erasmus+ u strukovnom obrazovanju (2021.-2027.)
Škola od 14. siječnja 2008. koristi novu zgradu na Poljani dr. F. Tuđmana 9.
Nastojimo u našem djelovanju ostvariti ciljeve iz nacionalnog kurikuluma za srednjoškolski odgoj i obrazovanje:
– razvijene jezično-komunikacijske, matematičke, prirodnoznanstvene i društveno humanističke kompetencije
– stečene informatičko-komunikacijske i tehničko-tehnološke kompetencije
– stečene stručne kompetencije
– razvijene poduzetničke kompetencije
– osobna i društvena odgovornost i samostalnost
– razvijene kreativne sposobnosti i kritičko mišljenje
– razvijena svijest prema osobnom zdravlju i zdravlju svoje okoline
– razvijene socijalne i interkulturalne kompetencije
– razvijen osjećaj za očuvanje nacionalne kulturne baštine i njegovanje nacionalne kulture
– razvijena ekološka svijest
– poznavanje, poštivanje i provođenje ljudskih prava
– osposobljenost za uočavanje i rješavanje problema u životnoj zajednici i šire
– osposobljenost za samoorganizirano učenje
– osposobljenost za suočavanje s promjenama, pronalaženje rješenja i mogućnosti za sebe i druge
– osposobljenost za prihvaćanje i prakticiranje cjeloživotnog učenja

Skip to content