Raspored polaganja ispita u šk. god. 2023./2024.

Raspored polaganja ispita u šk. god. 2023./2024.

Nastavak obrazovanja
Učenici koji polažu razlikovne ispite dogovaraju rokove s nastavnikom putemelektronske pošte. Važno: učenici šalju elektronsku poštu sa svoje službene Carnet adrese@skole.hr. Poruke poslane s drugih adresa ne moraju se uvažiti. Učenik popunjava prijavnicu i predaje je kod administratora (soba 45. prvikat, 7 - 9 i 13 - 14,15) najkasnije 8 dana prije polaganja ispita. Prijavnicu možetepreuzeti ovdje: Prijavnica-za-polaganje-razlikovnog-ispita-2023_2024Preuzmi Razlikovni ispit učenici polažu pred predmetnim nastavnikom. Jedan ispit može se polagati najviše tri (3) puta, od čega dva puta pred predmetnim nastavnikom, a treći put pred povjerenstvom. Ispiti se polažu prema godinama školovanja i učenik ne može pristupiti polaganju ispita ako nisu položeni svi ispiti iz prethodnog razreda. Za dio predmeta organizirat će se konzultacije s nastavnicima. I. razred Poslovne komunikacije: Etelka Testijan Nemet (etelka.testijan-nemet@skole.hr) Računovodstvo: Spomenka Bohaček (spomenka.bohacek@skole.hr) Geografija: Ivana…
Pročitaj više
Odluka o nastavku obrazovanja za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitog učenika 2023./2024.

Odluka o nastavku obrazovanja za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitog učenika 2023./2024.

Nastavak obrazovanja
Nastavničko vijeće na sjednici održanoj 9. svibnja 2023. donijelo je odluku o broju učenika koji mogu nastaviti obrazovanja za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitoga učenika u programu komercijalist za školsku godinu 2023./2024.Odluka-za-nastavak-obrazovanja-za-visu-razinu-kvalifikacijePreuzmi Zahtjev-za-nastavak-obrazovanja-2023Preuzmi Rok za predaju Zahtjeva za nastavak obrazovanja je 5. srpnja 2023.
Pročitaj više