Raspored polaganja ispita u šk. god. 2022./2023. – nastavak obrazovanja

Nastavak obrazovanja, Učenici
Učenici koji polažu razlikovne ispite dogovaraju rokove s nastavnikom putem elektronske pošte. Važno: učenici šalju elektronsku poštu sa svoje službene Carnet adrese @skole.hr. Poruke poslane s drugim adresa ne moraju se uvažiti. Učenik popunjava prijavnicu i predaje je kod administratora (soba 45. prvi kat, 7 - 9 i 13 - 14,15) 8 dana prije polaganja ispita. Prijavnicu možete preuzeti ovdje: Prijavnica-za-polaganje-razlikovnog-ispita-2022_2023Preuzmi Razlikovni ispit učenici polažu pred predmetnim nastavnikom. Jedan ispit može se polagati najviše tri (3) puta, od čega dva puta pred predmetnim nastavnikom, a treći put pred povjerenstvom. Ispiti se polažu prema godinama školovanja i učenik ne može pristupiti polaganju ispita ako nisu položeni svi ispit iz prethodnog razreda. Za neke predmete organizirat će se skupne konzultacije s nastavnicima. Učenici su dužni sve ispite položiti najkasnije do 31. kolovoza…
Pročitaj više