Fotografija Nastavničkog vijeća u šk. god. 2022./2023.

Fotografija Nastavničkog vijeća u šk. god. 2022./2023.

Djelatnici
Fotografija je snimljena 25. svibnja 2023. Sjede: Jadranka Rosić, Nina Plažanin, Etelka Testijan Nemet, Nataša Vibiral, Daniela Ivanov Štimac, Ivana Mihalinec Biškup, Nikolina Marinić i Dario Elijaš Prvi red stoje: Mihaela Polančec, Gordana Crnčić, Mirela Dolenski, Andrea Štefanec, Božica Božoki, Tatjana Kreštan, Mirela Alebić, Suzana Cug, Tomislav Cug i Spomenka Bohaček Drugi red stoje: Sonja Đuračić, Valentina Herčeki, Ana Kralj, Ornela Malogorski, Jasmina Krznarić Smok, Ivana Štiglić i Zoran Atlija
Pročitaj više