Zdravlje prije svega – prevencija ovisnosti i nasilja

Tijekom studenoga i prosinca za učenike 1. a, 1. b, 1. c te 3. c, 4. a i 4. b održana su predavanja u suradnji s Policijskom upravom Bjelovarsko-bilogorskom. Službenica za preventivne programe Barbara Vukalović održala je predavanja za učenike prvih razreda o ovisnostima s naglaskom na zakonodavni okvir.

Iako učenici često misle da su o toj temi dosta slušali i da puno znaju uvijek ih iznenade podaci koje čuju. Mjesec borbe protiv ovisnosti bio je prilika da se više bavimo ovom temom.

Kako se 16. 11. obilježava Dan tolerancija,  25. 11. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, a 10. 12 je Dan ljudskih prava održana predavanja za završne razrede odnosila su se na problem nasilja u društvu, obitelji, vezama. Saznali su više o tome koje vrste nasilja postoje, kako ih prepoznajemo, što možemo učiniti i koja je uloga policije.

Predavanja su i dio projekta Zdrav za 5, programa SHE škola – škola koja brine o zdravlju te školskog projekta Zdravlje prije svega kojim promičemo važnost brige o zdravlju i prevenciju rizičnih ponašanja.

Ornela Malogorski

Dijelite ovu objavu:
Skip to content