Vrijeme informacija, šk. god. 2023./2024.

Vrijeme informacija razrednika u šk. god. 2023./2024.

Poštovani roditelji/staratelji/skrbnici,

pozivamo vas da dođete u školu kako biste s razrednikom/com razmijenili informacije o ponašanju i učenju vašeg djeteta te pratili napredovanje.
Za razgovor vezan uz određeni predmet i nastavnika molimo da koristite termine predmetnih informacija. Preporuka je da takav razgovor i potrebu najavite razredniku.

Vaša podrška i angažman su od izuzetne važnosti za uspjeh vaše djece i nadamo se da ćete se redovito informirati kako bismo zajednički pružili podršku na putu odrastanja.

Molimo roditelje da poštuju vrijeme informacija razrednika i isključivo telefonske razgovore obavljaju u predviđeno radno vrijeme nastavnika, odnosno razrednika i stručnih suradnika na službene e-mail adrese i telefone škole.

Informacije se daju isključivo razredniku/staratelju/skrbniku. U slučaju promjene adrese ili telefona molimo vas da obavijestite razrednika.

Roditelji koji su skrb o djetetu privremeno povjerili drugim osobama dužni su u školu donijeti izjavu (u kojoj je navedeno ime privremenog skrbnika) ovjerenu kod javnog bilježnika što je sukladno Obiteljskog zakona

čl. 94

(4) Roditelji su dužni i odgovorni odazivati se sastancima ili pozivu odgojno-obrazovne ustanove u vezi s odgojem i obrazovanjem djeteta  

Čl. 102.   

Privremeno povjeravanje skrbi o djetetu osobi koja ispunjava uvjete za skrbnika  

(1) Oba roditelja suglasno ili roditelj koji sam ostvaruje roditeljsku skrb o djetetu mogu svakodnevnu skrb o djetetu, uključujući smještaj, privremeno povjeriti osobi koja ispunjava pretpostavke koje su odredbama ovoga Zakona propisane za skrbnika.   

(2) Ako se svakodnevna skrb o djetetu povjerava na vrijeme dulje od trideset dana, potpis roditelja iz stavka 1. ovoga članka na izjavi mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.  

 U tumačenju su navedene neke situacije:   

 (npr. zbog bolničkog liječenja roditelja, teže bolesti roditelja, odlaska roditelja u inozemstvo ili drugih spriječenosti).  

Želimo svima dobru i ugodnu suradnju, a na korist naših učenika.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content