Upute za izradu završnog rada

Što je ZAVRŠNI RAD?

Završni rad je učenikova samostalna stručna obrada izabrane teme. Izradbom i obranom završnog rada učenik :
• pokazuje stupanj usvojenosti teorijskog i praktičnog znanja i sposobnost služenja stručnom literaturom i elektroničkim izvorima podataka.
• dokazuje stupanj stečenih kompetencija i ishoda obrazovanja u obrazovnom profilu
• pokazuje se kompetentnost samostalnog istraživanja i stručne obrade izabrane teme na sustavan, smislen i gramatički i pravopisno ispravan način.
Obranom završnog rada u obliku prezentacije pokazuje se učenikova sposobnost samostalnog izlaganja, objašnjavanja i prezentiranja rezultata istraživanja u pisanom radu.

više o tome pogledajte u samim uputama.

Dragi maturanti,
prilikom oblikovanja vašeg završnog rada vodite računa o autorskom pravu i citiranju svih izvora (tiskanih, elektronskih) koje ste koristili pritom. Upute za citiranje također se nalaze u ovom dokumentu Upute za izradbu završnog rada.

Dijelite ovu objavu:

Odgovori

Skip to content