Upisi u prvi razred srednje škole u šk. god. 2023./2024.

Poštovane učenice i učenici osmih razreda, poštovani roditelji/skrbnici,

na stranici za upis u srednje škole (https://srednje.e-upisi.hr) pod karticom “Korisničke upute” objavljeni su hodogrami za kandidate i roditelje/skrbnike. Hodogrami su dokumenti u kojima je na jednostavan i sažet način opisan cijeli upisni postupak prema kategorijama kandidata.

Odluka o upisima https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_05_55_948.html

Natječaj za upis u prvi razred u Komercijalnu i trgovačku školu Bjelovar – program prodavač i komercijalist

Naša škola ove godine upisuje učenike u program PRODAVAČ – 24 učenika (trogodišnji program) i KOMERCIJALIST – 48 učenika (četverogodišnji program).

Za oba zanimanja se boduje prosjek svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda OŠ te zaključne ocjene na dvije decimale.

U programu prodavač boduju se zaključne ocjene 7. i 8. razreda iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika i Prvi strani jezik.

U programu komercijalist boduju se zaključne ocjene 7. i 8. razreda iz predmeta Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik te Geografija, Povijest i Tehnička kultura.

U programu komercijalist učenik tijekom školovanja uči dva strana jezika (engleski i njemački) te prilikom izbora programa bira određeni strani jezik, a pri tom mora biti zadovoljen preduvjet učenja istog, odnosno da je kandidat učio navedeni strani jezik barem četiri godine (dokazuje svjedodžbama). Ako kandidat nema zadovoljen navedeni preduvjet, treba pristupiti dodatnoj provjeri znanja stranog jezika koji organizira srednja škola.
Ako kandidat ne zadovolji navedeni preduvjet, bit će obrisan s liste prije kraja prijava obrazovnih programa.

Na upis donosi dokaznice ako ostvaruje dodatne bodove ili ima direktni upis te je za upis u Komercijalnu i trgovačku školu Bjelovar obavezno donijeti POTVRDU LIJEČNIKA ŠKOLSKE MEDICINE da nema kontraindikacija za upis u izabrano zanimanje (podiže na Školskoj medicini pri Zavodu za javno zdravstvo, besplatna je).

Dostava dokumentacije je 11. i 12. 7. 2023. od 8.00 do 13.00 sati u učionicu 22 (prizemlje škole, crveni ulaz) ili putem e-maila upisi.ktsbj@gmail.com

Dokumenti koje je potrebno donijeti u navedeno vrijeme u školu:

  • upisnica iz sustava e-upisa (potpisana od roditelja/skrbnika i učenika)
  • potvrda liječnika školske medicine (Školska medicina pri Zavodu za javno zdravstvo)
  • dokaznice za izravni upis ili dodatne bodove (Rješenje o primjerenom obliku školovanja, Mišljenje Službe za profesionalno informiranje HZZ-a, potvrde CZS-a i sl.)
  • Dokumentaciju možete dostaviti osobno ili elektronskim putem.
  • Ako dokumentaciju odlučite poslati online putem, molimo Vas da se pridržavate sljedećih uputa:
  • dokumentaciju šaljite na adresu Škole: upisi.ktsbj@gmail.com
  • sva dokumentacija mora biti ČITKO skenirana i ovjerena potpisom (gdje je potrebno), obavezno napišite puno ime i prezime te telefonski kontakt roditelja
  • originalnu dokumentaciju je potrebno odmah nakon početka školske godine dostaviti u Školu razrednicima
  • postoji mogućnost promjena u odabiru izbornog predmeta (Kreativnost/Ekologija) o čemu ćemo vas obavijestiti na vrijeme

Sve informacije možete dobiti putem naše fb stranice https://www.facebook.com/skolabjelovar/ ili putem kontakata navedenih na mrežnoj stranici škole https://trgovackaskola-bjelovar.hr/informacije-o-skoli/

Skip to content