Teme za završne razrede za 4. b razred

Sanja Papić 4.b Poduzetništvo 5/3

1. Percepcija korupcije u našoj zemlji

2. Žensko poduzetništvo

3. Operativni ili finacijski lizing, što odabrati?

4. Zelena ekonomija Franšiza na primjeru domaće tvrtke x

Tomislav Cug 4.b Trgovinsko 1 5/3

1. Gospodarski subjekti – trgovačka društva s primjerima

2. Vrste prodavaonica s primjerima

3. Opskrba i nabava prodavaonice robom s primjerima

4. Prodaja i naplata robe s primjerima

5. Dokumentacija i evidencija poslovanja prodavaonice s primjerima

Tomislav Cug Trgovinsko 2 5/3

1. Tržište Skladište s primjerom

2. Evidencija zaliha robe u skladištu s primjerima

3. Špedicija i transport s primjerom

4. Troškovi s primjerom

Tomislav Cug Trgovinsko 3 5/3

1. Pokazatelji uspješnosti poslovanja uz primjere

2. Ugovor o prodaji s primjerom

3. Marketing nabave uz primjer

4. Procesi nabave i prodaje s primjerom

5. Novčarsko poslovanje

Etelka Testijan Nemet 4.b  Marketing 5/3

1. Marketing mix na primjeru X

2. Razvojne faze istraživanja tržišta

3. Društveno odgovoran marketing na primjeru X

4. Podjela potrošača i njihove specifićnosti

5. Promocijski mix

Etelka Testijan Nemet Transport, špedicija i osiguranje 4/2

1. Suvremene transportne tehnologije

2. Razvoj zračnog prometa u RH

3. Transportna dokumentacija

4. Osiguranje robe i putnika u prijevozu

Dario Elijaš  Poduzetništvo 4.b 3.r 4/2

1. Pravno organizacijski oblici poduzetništva u RH D.o.o. i njegova uloga u poduzetništvu

2.Obiteljsko poduzetništvo

3. Društveno odgovorno poduzetništvo 

Spomenka Bohaček  Tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja  7/5

1. Dokumentacija u poslovanju s inozemstvom

2. Tehnika izvršenja izvoznog posla

3. Vanjskotrgovinski sustav i vanjskotrgovinsko poslovanje u Republici Hrvatskoj

4. Vanjska trgovina-izazov za gospodarstvo

5. Vanjskotrgovinski poslovi-gospodarske usluge

6. Subjekti u međunarodnoj razmjeni

7. Poduzetničke aktivnosti u vanjskotrgovinskim poslovima

Skip to content