Teme za završne radove za 4. a razred

Etelka Testijan Nemet 4.a  Marketing 5/3

1.  Povijesni razvoj marketinga

2. Metode istraživanja tržišta

3. Uloga globalnog marketinga na primjeru X

4. Segmentacija tržišta

5. Izbor promocijskog kanala na primjeru X

Etelka Testijan Nemet Transport, špedicija i osiguranje 4/2

1. Paletizacija i kontejnerizacija

2. Razvoj cestovnog prometa u RH

3. Ugovori o prijevozu ljudi i dobara

4. Unutarnja plovidba u Republici Hrvatskoj i Europi

Dario Elijaš  Poduzetništvo 4.a 3.r 4/2

1. Obrt i njegova uloga u poduzetništvu

2. Obiteljske tvrtke u poduzetništvu

3. Ključne osobine uspješnih poduzetnika

4. Poduzetničko okruženje

Zoran Atlija Trgovinsko poslovanje 1 5/3

1. Klasifikacija prodavaonica

2.Čimbenici uspješnog poslovanja prodavaonice

3. Asortiman i zalihe robe u prodavaonici

3.Poslovanje prodavaonice

4. Proces prodaje robe u prodavaonici

Spomenka Bohaček Tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja 7/5

1. Vanjskotrgovinska razmjena s članicama EU

2. Zaključivanje kupoprodajnog odnosa u vanjskoj trgovini

3. Tehnika  izvršenja uvoznog posla

4. Organizacijski oblici tržišta u vanjskoj trgovini

5. Platni promet s inozemstvom

6. Vanjskotrgovinski poslovi-franšiza

7. Načela i pravila poslovanja u vanjskoj trgovini

Natalija Konir Ladović 4.a Trgovinsko poslovanje 2  5/3

1. Poslovni procesi skladišta

2.Tržišne institucije kao organizirani oblik tržišta

3.Dokumentacija u skladištu tvrtke “X”

4. Kalkulacija cijene

5. Logistika u trgovačkoj djelatnosti

Trgovinsko poslovanje 3   5/3

1. Najpoznatije svjetske franšize

2. Elektronski podržano kolanje informacija i podataka u poduzeću

3. Tajno kupovanje kao alat za prikupljanje podataka na primjeru tvrtke Heraklea

4. Zaštita potrošača u EU

5.Posebni oblici prodaje

Poduzetništvo 2  5/3

1. Menadžment i njegova uloga u tvrtki

2. Leasing kao oblik pribavljanja dugotrajne imovine iz tuđih izvora

3. Poslovni plan tvrtke

4. Proces planiranja

5. Poduzetnička infrastruktura u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Skip to content