Teme za završne radove za 3. c razred

Tomislav Cug 3. c, Odnosi s kupcima 3/1

1. Prodajni razgovor

2. Neverbalna komunikacija

3. Prvi dojam i stvaranje ugodnog ozračja

Sonja Đuračić 3.c  Nabavno poslovanje 3/2

1. Postupak nabave i preuzimanja voća i povrća na primjeru prodavaonice

2. Postupak nabave i preuzimanja kruha i ostalih pekarskih proizvoda na primjeru prodavaonice

3. Upravljanje zalihama robe

Poslovanje prodavaonice 3/1

1. Trgovina u ekološkom okruženju

2. Važnost kvalitete i certifikati kvalitete u Hrvatskoj

3. Zaštita prava potrošača

Kreativnost u poslovanju 3/1

1. Zapreke kreativnosti

2. Inovativni poduzetnici u Hrvatskoj

3. Pravno okruženje u kojemu djeluje poduzetnik

Aranžiranje i estetsko oblikovanje 3/1

1. Stilovi aranžiranja i estetskog oblikovanja

2. Uređenje prodajnog prostora za posebne prigode

3. Uređenje izložbenog prostora prodavaonice

Ponašanje potrošača 3/1

1. Unapređenje prodaje usmjereno potrošačima

2. Vrednovanje kupljenog proizvoda

3. Lojalnost potrošača

Ivana Štiglić 3.c Poznavanje robe 1   3/1

1. Važnost pčela  i pčelinjih proizvoda za čovjeka 

2. Čokolada 

3. Sirarstvo u Hrvatskoj i svijetu 

Poznavanje robe 2   3/1

1. Prirodna biljna vlakna 

2. Sredstva za higijenu tijela 

3.Recikliranje plastike 

Poznavanje robe 3  3/1

1.Iskorištavanje geotermalne energije u Hrvatskoj 

2. Utjecaj pesticida na okoliš

3. Izolacijski građevni materijali 

Dario Elijaš 3.c  Prodajna komunikacija 1.r 3/1

1. Faze prodajnog razgovora na primjeru komunikacije s kupcem x

2. Priprema za prodajni razgovor u prodavonici x

3. Poslijekupovno zadovosljstvo kupaca

Ekologija i održivi razvoj 1.r  3/1

1.Utjecaj čovjeka na prirodu

2. Održivi razvoj i trgovina

3. Utjecaj globalnog zatopljenja na okoliš

Osnove marketinga 2.r  3/1

1. Važnost ambalaže kao promocijske aktivnosti u prodavaonici x

2. Važnost dizajna pri prodaji kozmetičkih proizvoda

3. Marketing mix u prodavaonici x

Prezentacijske vještine 2.r  3/1

1. Temeljna pravila komuniciranja s kupcem

2. Aktivno slušanje

3. Nesklad između neverbalne i verbalne komunikacije

Poslovna dokumentacija 3.r  3/1

1. Prodajna dokumentacija u prodavaonici x

2. Poslovna dokumentacija pri nabavi robe

3. Komisijski zapisnik i reklamacija

Upravljanje prodavaonicom 3.r 3/1

1. Organiziranje poslovanja u prodavaonici

2. Menadžerske vještine u prodavaonici

3. Evidencije primljene i preuzete robe u prodavaonici

Natalija Konir Ladović  3.c Prodajno poslovanje 3/1

1. Izlaganje i asortiman u prodavaonici Muller

2. Prodaja asortimana zdrave hrane u prodavaonici DM

3. Asortiman ženske odjeće u prodavaonici Amadeus

Skip to content