Raspored polaganja ispita u šk. god. 2023./2024.

Učenici koji polažu razlikovne ispite dogovaraju rokove s nastavnikom putem
elektronske pošte.

Važno: učenici šalju elektronsku poštu sa svoje službene Carnet adrese
@skole.hr. Poruke poslane s drugih adresa ne moraju se uvažiti.

Učenik popunjava prijavnicu i predaje je kod administratora (soba 45. prvi
kat, 7 – 9 i 13 – 14,15) najkasnije 8 dana prije polaganja ispita. Prijavnicu možete
preuzeti ovdje:

Razlikovni ispit učenici polažu pred predmetnim nastavnikom. Jedan ispit može se polagati najviše tri (3) puta, od čega dva puta pred predmetnim nastavnikom, a treći put pred povjerenstvom.

Ispiti se polažu prema godinama školovanja i učenik ne može pristupiti polaganju ispita ako nisu položeni svi ispiti iz prethodnog razreda. Za dio predmeta organizirat će se konzultacije s nastavnicima.

I. razred

Poslovne komunikacije: Etelka Testijan Nemet (etelka.testijan-nemet@skole.hr)

Računovodstvo: Spomenka Bohaček (spomenka.bohacek@skole.hr)

Geografija: Ivana Mihalinec Biškup (ivana.mihalinec1@skole.hr)

Njemački jezik: Mirela Alebić (ela.post@gmail.com)

Informatika: Daniela Ivanov Štimac (danielaivanov6@skole.hr)

II. razred

Povijest: Jasmina Krznarić Smok (jasminakrznaric0508@gmail.com)

Poslovne komunikacije: Etelka Testijan Nemet (etelka.testijan-nemet@skole.hr)

Računovodstvo: Spomenka Bohaček (spomenka.bohacek@skole.hr)

Njemački jezik: Mirela Alebić (ela.post@gmail.com)

III. razred

Poslovne komunikacije: Etelka Testijan Nemet (etelka.testijan-nemet@skole.hr)

Računovodstvo: Spomenka Bohaček (spomenka.bohacek@skole.hr)

Informatika: Daniela Ivanov Štimac (danielaivanov6@skole.hr)

Poduzetništvo: Dario Elijaš (dario.elijas@gmail.com)

Njemački jezik: Mirela Alebić (ela.post@gmail.com)

 

Dijelite ovu objavu:
Skip to content