Raspored obrana završnih radova šk. god. 2023./2024.

Zimski rok (za učenike iz šk. god. 2022./2023.)

   Prijavljivanje obrane  završnog rada30. studenog 2023.
   Predaja završnog rada u urudžbeni zapisnik22. siječnja 2024.
   Obrana završnog rada5. veljače 2024.
   Uručivanje  svjedodžbi o završnom radu9. veljače 2024.

 

Ljetni rok obrane završnog rada

Objavljivanje vremenika izradbe i obrane završnog rada2. listopada 2023.
Rok za upoznavanje učenika sa sadržajem, uvjetima, načinom i postupkom izradbe i obrane završnoga rada13. listopada 2023.
Objavljivanje tema za  završni rad (komercijalisti i prodavači)            do 20. listopada 2023.
Izbor tema za završni raddo 27. listopada 2023.
Sastanci mentora i učenikasiječanj, veljača, ožujak
Prijavljivanje obrane i predaja završnog rada u urudžbeni zapisnik – učenicido 28. ožujka 2024.
Predaja ocijenjenih radova u urudžbeni zapisnik – mentorido 15. travnja 2024.
Obrana završnog rada3. – 21. lipnja  2024.
Uručivanje  svjedodžbi o završnom radu28. lipnja 2024.

   Jesenski rok obrane završnog rada

 Prijavljivanje obrane  završnog rada i predaja završnog rada u urudžbeni zapisnik – učenicido 5. srpnja 2024.
 Predaja završnog rada u urudžbeni zapisnik – nastavnici do 12. srpnja 2024.
 Obrana završnog rada23. kolovoza 2024.
 Uručivanje  svjedodžbi o završnom radu28. kolovoza 2024.
Dijelite ovu objavu:
Skip to content