Raspored obrana završnih radova šk. god. 2022./2023.

Zimski rok 

   Prijavljivanje obrane  završnog rada30. studenog 2022.
   Predaja završnog rada u urudžbeni zapisnik22. siječnja 2023.
   Obrana završnog rada6. veljače 2023.
   Uručivanje  svjedodžbi o završnom radu10. veljače 2023.

 

Ljetni rok obrane završnog rada

Objavljivanje vremenika izradbe i obrane završnog rada1. listopada 2022.
Rok za upoznavanje učenika sa sadržajem, uvjetima, načinom i postupkom izradbe i obrane završnoga rada14. listopada 2022.
Objavljivanje tema za  završni rad (komercijalisti i prodavači)            do 20. listopada 2022.
Izbor tema za završni raddo 28. listopada 2022.
Sastanci mentora i učenikasiječanj, veljača, ožujak
Prijavljivanje obrane i predaja završnog rada u urudžbeni zapisnik – učenicido 31. ožujka 2023.
Predaja ocijenjenih radova u urudžbeni zapisnik – mentorido 15. travnja 2023.
Obrana završnog rada5. – 20. lipnja  2023.
Uručivanje  svjedodžbi o završnom radu28. lipnja 2023.

   Jesenski rok obrane završnog rada

 Prijavljivanje obrane  završnog rada i predaja završnog rada u urudžbeni zapisnik – učenicido 5. srpnja 2023.
 Predaja završnog rada u urudžbeni zapisnik – nastavnici do 10. srpnja 2023.
 Obrana završnog rada24. kolovoza 2023.
 Uručivanje  svjedodžbi o završnom radu31. kolovoza 2023.
Skip to content