Predstavljanje mobilnosti u Barceloni na sastanku Erasmus+ tima UHSR na Malom Lošinju

U Malom Lošinju održan je sastanak Erasmus+ tima UHSR koji provodi projekt “Učinkovito vođenje škole za održive promjene” (Effective School Leadership for Sustainble Changes) 2021-1-HR01- KA122-SCH-000013398 koji traje od 01.09.2021. do 28.02.2023.

Ravnateljice Srednje škole “Ivan Seljanec” iz Križevaca Gordana Juran Ratković i Trgovačke i tekstilne škole u Rijeci Antonija Bukša te ravnateljica Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar, Nataša Vibiral sudjelovale su na sastanku Erasmus+ tima UHSR i predstavile svoju mobilnost u Barceloni koja je uključivala pohađanje tečaja pod nazivom The New Erasmus Program 2021-2027: Writing and Managing Successful Projects for your School, koji je trajao 6 dana, a polaznici su prošli sve novosti vezane uz Erasmus+ i srodne projektne mogućnosti u novom proračunskom razdoblju.
U prezentaciji koju su održale predstavile su svoja iskustva s mobilnosti i iznijele saznanja koja povezuju ovaj tečaj s ciljevima našeg zajedničkog projekta.
Ciljevi projekta su:
1. Povećati razinu znanja i djelovanja učenika i zajednice u kojoj škola djeluje u području klimatskih promjena, zaštite okoliša i održivog razvoja i uključiti se u provedbu Europskog zelenog plana te primijeniti sve naučeno na konkretnim aktivnostima na školskoj, lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini.
2. Internacionalizirati škole čiji su ravnatelji članovi UHSR-a kroz uključivanje učenika i djelatnika u Erasmus projekte i upoznati se sa specifičnostima KA1 i KA2 programa za razdoblje 2021. – 2027.
3. Kroz primjenu inovativnog vođenja i poučavanja želimo da školske ustanove postanu mjesta promicanja kreativnosti, izvrsnosti i slobodnog kritičkog razmišljanja.
4. Unaprijediti upravljanje iznenadnim i nepredvidivim situacijama i stvoriti zdravu školsku klimu. Unaprjeđenje ozračja omogućit će da škola/dom postane mjesto uvažavanja i poštivanja različitosti.
Na sastanku su predstavljene mobilnosti na ostale tečajeve na Islandu i Španjolskoj.
Koordinator projekta ravnatelj Obrtničke škole Split, Davor Kulić predstavio je aktivnosti koje predstoje do kraja projekta i što je potrebno pripremiti za završno izvješće. Dogovorene su zajedničke diseminacijske aktivnosti i aktivnosti vezane uz vidljivost projekta.

Nataša Vibiral

Dijelite ovu objavu:
Skip to content