Pravo na pristup informacijama

Službenica za informiranje je MARIJANA VESELSKI
E- mail: tajnistvo@ss-trgovacka-bj.skole.hr
Zamjenica je NATAŠA VIBIRAL
E-mail: kts@ss-trgovacka-bj.skole.hr

Odluka_o_službeniku_za_informiranje_i_zamjene_2018.pdf
Ostvarivanje_prava_na_pristup_informacijama.pdf
Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama.pdf
Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije-1.pdf
Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija-1.pdf
Kriteriji_za_naknade.pdf
Godisnje_izvjesce.pdf

ADRESA:
Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar
Poljana dr. Franje Tuđmana 9,
prvi kat, soba br. 44

Dijelite ovu objavu:

Odgovori

Skip to content