Pokreni promjenu

Sudjelovali smo na treningu u okviru međunarodnog projekta Pokreni promjenu

“POKRENI PROMJENU: ovo je i moja promjena“ – osnaživanje škola za uključivanje glasa učenika, aktivno građanstvo i volonterske projekte mladih međunarodni je projekt u kojemu sudjeluje i naša škola. Koordinator projekta je Forum za slobodu odgoja. Trening je održan 4. i 5. 11. 2020. godine u Mariji Bistrici, a okupio je predstavnike pet škola.
Uz škole, partnerske organizacije su: Macedonian Civic Education Centre (MCEC),Sjeverna Makedonija i INOVA+, Portugal, a podršku pružaju međunarodne mreža: Centar mreža za obrazovne politike (NEPC), Hrvatska i SIRIUS (Policy Network On Migrant Education), Belgija. Projekt se provodi u sklopu programa Erasmus+ (K3, Social Inclusion) i financiran je od Izvršne agencije EU za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA). Opći cilj tog natječaja je promocija demokratskih vrijednosti i vrijednosti Europske unije,
osnovnih prava, inkluzije, medijske pismenosti, interkulturalnog, razumijevanja i aktivnog građanstva te proširivanje dobrih praksi. Projekt traje tri godine (2020. – 2022.).
našu školu predstavljale su članice projektnog tima Sanja Papić i Ornela Malogorski te Ivana Štiglić koja je sudjelovala virtualnim putem. Osvrnuli smo se na rezultate istraživanja koja pokazuju sve napetije odnose između većine i manjina, nasilje te radikalizaciju s obje stran, a u obrazovnom kontekstu sve izraženije netolerantne stavove i ponašanja, kao i
nasilje potaknuto pripadnošću raznim zajednicama i skupinama. Upravo potaknuti time ovaj projekt želi poticati aktivno sudjelovanje učenica i učenika u životu škole i lokalne
zajednice te njihovo osnaživanje u području osobnog i socijalnog razvoja, građanskih kompetencija i volontiranja te želi spriječiti vršnjačko nasilje, radikalizaciju, otuđenje,
diskriminaciju…U ovoj fazi, analizirali smo rezultate, odnosno pojedinačne fenomene dobivene u fokus grupama koje su provedene u školama, promišljali o tome što i kako radimo i što možemo bolje, koliko su aktivni naši učenici i kako bi mogli biti aktivniji. Uskoro slijedi nastavak ove petodnevne edukacije nastavnika/ca, a tijekom drugog polugodišta studijski posjet učitelja školi primjeru dobre prakse, provedba volonterskih projekata s učenicima, podrška i supervizija učitelja u svim školama, dodatne edukacije: poludnevne radionice s roditeljima i učiteljima, promocija i diseminacija školskih projekata te izrada online knjižnice sa svim materijalima i brojne druge aktivnosti. Uz izvršnu direktoricu Foruma Eli Pijaca Plavšić, sudjelovale su Višnja Pavlović, Marina Brkić, Ana Munivrana te znanstvenici Instituta za društvena istraživanja dr.sc. Marko Kovačić i dr.sc. Nikola Baketa.
Ono što je važno da neprestano promišljamo o svom radu i kako ga unaprijediti, a ovaj je seminar bio veliko poticaj tome.

OM

Dijelite ovu objavu:
Skip to content