Održan 2. sastanak Partnerskog vijeća i projektnog tima

U srijedu 9. rujna 2015. održan je sastanak o provedbi projekta “Socijalno poduzetništvo – nove kompetencije komercijalista”

Na 2. sastanku Partnerskog vijeća i projektnog tima održanom u Komercijalnoj i trgovačkoj školi Bjelovar 9. rujna 2015. govorilo se o tijeku realizacije projekta i izvršenju proračuna. U ovoj točki izvješća su podnijele voditeljica i suradnice pojedinih elemenata projekta: Nataša Vibiral, univ. spec. oec., Ornela Malogorski, prof. mentor, Tatjana Kreštan, prof. i Sanja Papić, dipl. oec. Sudionici su obaviješteni o pripremi i načinu provođenja istraživanja o poželjnim kompetencijama komercijalista u kojemu će sudjelovati svi partneri, kao i o organizaciji okruglog stola o rezultatima istraživanja, koji će biti održan u Bjelovaru u listopadu. Imenovana je radna skupina i voditelj radne skupine za izradu kurikuluma te se razgovaralo o odgovornostima, zadacima i rokovima. U tijeku su pripreme za studijsko putovanje u Italiju i sudionici su obaviješteni o planu puta i detaljima vezanima uz to. Sastanak je završio zaključcima i preporukama, a voditeljica projekta na sve je upite i nejasnoće pružila potrebne odgovore i upute.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content