Nastavnik Tomislav Cug sudjelovao u mobilnosti u Helsinkiju

Nastavnik Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar Tomislav Cug, boravio je  od 21. do 26. kolovoza,  u Helsinkiju, glavnom gradu Finske na seminaru u okviru projekta Erasmus+ 2022-1-HR01-KA121-VET-000059843 Europass Mobility za nastavnike pod nazivom The Classroom of the Future: Teaching with Social Media. Seminar su pohodili i nastavnici iz Rumunjske, Grčke, Češke, Italije, Njemačke te Španjolske, sveukupno 15 njih.

Glavna tema bila je upotreba internetskih tehnologija u modernom školstvu. Nastavnici su profunkcionirali na internetskoj arhitekturi web 1.0 i većina njih još danas radi na tome. Današnji učenici odrastaju u svijetu weba 3.0, koji je daleko interaktivniji. Uskoro će nam vrata zakucati web 4.0, sa umjetnom inteligencijom gdje interakcija među ljudima prerasta u interakciju ljudi i stroja. Upotreba računala u nastavi treba se sa PowerPointa, na koji smo svi navikli, prebaciti na složenije i interaktivne alate ili će u suprotnom nastavnici izgubiti kontakt sa učenicima koji odrastaju u nastavnicima nepoznatom svijetu, te komuniciraju nastavnicima nepoznatim kanalima na nerazumljive načine.

Predstavljeni su alati od tradicionalnijih kao što su Padlet, Kahoot, Edpuzzle, preko složenijih kao MagicSchool.ai te Eduaide.ai, do svima poznatog ChatGPT.a. Alata je doista mnoštvo i gotovo svaki je dobar. Ono što će biti zadatak nastavnika koji žele kvalitetno raditi u 21. stoljeću je savladati alate, tj. naučiti način kako komunicirati sa umjetnom inteligencijom. Mogućnosti su joj gotovo neograničene, ali ne služi ničemu ako ne znate postaviti pravi upit i dati pravu naredbu da odradi ono što želimo. Vrijeme je da se sa tradicionalnog učenja podataka prebacimo na učenje traženja i korištenja podataka. Vrijeme je da kod učenika razvijamo kritičko razmišljanje koje će rabiti prilikom korištenja modernih tehnologija, koje mogu biti jednako korisne, kao i opasne ako se neoprezno i nekritički koristimo njima. Alati su samo alati, a način na koji ih koristimo može biti iznimno koristan ili iznimno poguban. Pitanje je samo hoćemo li uspjeti pratiti korak razvoja tehnologije.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content