Naselja našega zavičaja

Uključite se u istraživanje naziva naselja našega zavičaja

U povodu Mjeseca hrvatskoga jezika u našoj školi započelo je malo istraživanje. Radi se o prikupljanju naziva naselja našega zavičaja i pokušaju objašnjenja porijekla tih naziva. Onomastika je dio leksikologije koji proučava imena i dijeli se na antroponomastiku (proučava imena, nadimke i prezimena) i toponomastiku (proučava nazive naseljenih mjesta – ojkonimi, brda – oronimi i voda – hidronimi. Ovo naše istraživanje tiče se ojkonima (grč. oikos= kuća, boravište; onome=ime, naziv). Ojkonimi nastaju na različite načine: od zemljopisnih naziva, naziva voda, biljaka, životinja, osobnih imena, svetačkih imena i sakralnih pojmova, naziva država i njihovih stanovnika, naziva odjeće i obuće, alatki (oruđa), jela, pića, zanimanja, posuda, pokućstva, predmeta, prijevoznih sredstava, nastambi, dijelova ljudskog tijela itd. Pokušajte saznati kako je vaše naselje dobilo ime. Potražite pomoć starijih osoba ili osoba za koje mislite da bi mogle znati nešto više o tome. Pozivaju se svi učenici i nastavnici da se uključe u ovo malo istraživanje.
Potrebno je samo popuniti upitnik koji se nalazi na sljedećoj POVEZNICI !

Dijelite ovu objavu:
Skip to content