Kako si?

Mentalno zdravlje je tema koja nas sve više zaokuplja i kojoj pridajemo sve više pažnje. Svjesni smo da nikada nije dovoljno rada na ovoj važnoj temi jer su vremena u kojima živimo vrlo izazovna. Tema naših preventivnih programa koje ove godine provodimo u okviru projekta SHE škole i Zdravlje prije svega je upravo briga o mentalnom zdravlju. 29. ožujka naši gosti bili su predstavnici udruge Kako si? koji su održali cjelodnevni susret s učenicima. Na radionicama se razgovaralo o emocijama, strahovima, vježbama i tehnikama opuštanja i rješavanja problema te načinima nošenja s izazovima, vježbali smo mindfulness. Bilo je dinamično, korisno i zabavno. U raznim situacijama prepoznavali smo svoja i tuđa ponašanja i osjećaje.
Učenici su vrlo otvoreno iznosili svoje stavove, želje i očekivanja. Na kraju, zaključili su da im je ova radionica jako koristila i da bi češće trebali razgovarati o ovim temama. Osnaženi, veselimo se novim radionicama.

Koordinatorica programa: Ornela Malogorski

Dijelite ovu objavu:
Skip to content