Dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva

22. veljače obilježavamo Dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva

Pogledajte PREZENTACIJU i otkrijte kako se zove prva hrvatska tiskana knjiga!

U prezentaciji koja je pred vama (kada je otvorite, kliknite na tipku Present) nalazi se glasoviti zapis žakna Jurija iz 1482., koji svojom rukom zapisuje u Misal kneza Novaka glasovite rečenice: “Vita, vita, naša štampa gori gre…” Budući da sa sigurnošću nije utvrđeno, ali smatra se prihvatljivim stajalište da žakan Juri govori o izlasku prve hrvatske knjige iz tiska, možda on najavljuje taj događaj. Smatra se da je Juri imao stanovitog utjecaja na sam početak tiskarstva ili je i sam bio uključen u tiskanje prve hrvatske knjige koja je doista izašla 8 mjeseci kasnije, 1483.
Hrvatski sabor proglasio je Dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva 22. veljače, stoga što je 22. veljače 1483. tiskana prva hrvatska knjiga – Misal po zakonu rimskoga dvora. Više o ovoj hrvatskoj inkunabuli pročitajte na stranicama Nacionalne i sveučilišne knjižnice: http://virtualna.nsk.hr/glagoljica/2019/01/08/misal-po-zakonu-rimskoga-dvora/.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content