Metoda Projekt građanin

Metoda Projekt građanin

Ostalo, pedagoginja
Županijski  stručni skup iz Građanskog odgoja i obrazovanja u korelaciji s međupredmetnim temama naziva „Metoda Projekt građanin“ održan je 5. prosinca 2023. u Komercijalnoj i trgovačkoj školi Bjelovar. Skup je bio namijenjen svim zainteresiranim nastavnicima, učiteljima i stručnim suradnicima te ravnateljima koji provode aktivnosti i/ili poučavaju Građanski odgoj obrazovanje u osnovnim i srednjim školama. Sudionici stručnog skupa osposobljavali su se za primjenu, korištenje i razumijevanje metode Projekt građanin u radu s učenicima osnovnih i srednjih škola te za primjenu koraka u provedbi metode Projekt građanin. Predstavljen je i  sadržaj priručnika za nastavnike Projekt građanin kao i primjer dobre prakse Gimnazije Bjelovar te iskustva sudaca procjenitelja projekata na županijskoj i državnoj razini. U zadnjem dijelu su nastavnici imali priliku osmisliti projekt i razraditi ga kroz predviđene faze. U Projektu građanin, učenici…
Pročitaj više
Pedagoginja Ornela Malogorski u društvu najuspješnijih odgojno-obrazovnih djelatnika

Pedagoginja Ornela Malogorski u društvu najuspješnijih odgojno-obrazovnih djelatnika

pedagoginja
Na temelju Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima (NN, br. 53/2019.), Povjerenstvo za nagrađivanje najuspješnijih odgojno-obrazovnih radnika izabralo je 505 najuspješnijih djelatnika u području obrazovanja u školskoj godini 2022./2023. Povodom Dana učitelja 5. listopada 2023. ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs dodijelio je nagrade. Među nagrađenima, četvrti put za redom je i pedagoginja Komercijalna i trgovačke škole Bjelovara Ornela Malogorski, izvrsna savjetnica. Nagrađena je za doprinos razvoju odgoja i obrazovanja kroz rad na unaprjeđenju rada škole i cjelokupnog sustava obrazovanja, održana brojna predavanja i radionice, objavu i javnu razmjenu primjera prakse, rad s učenicima s teškoćama, rad i doprinos promociji struke kroz rad u stručnim vijećima i strukovnim udrugama koje promoviraju i unaprjeđuju struku, provedbu i…
Pročitaj više