Posjetili smo Tehnološki park Bjelovar

Posjetili smo Tehnološki park Bjelovar

Ostalo
Naši učenici, maturanti, u okviru nastavnog predmeta Poduzetništvo posjetili su Tehnološki park Bjelovar. 14.02. u posjetu su bili učenici 4.b razreda u pratnji profesora Tomislava Cuga a 16.02. učinili su to učenici 4.a razreda u pratnji profesorice Natalije Konir Ladović. Tehnološki park Bjelovar osnovan je od strane Grada Bjelovara i Veleučilišta u Bjelovaru za potrebe poboljšanja stanja primjene novih tehnologija vezanih na tehničke znanosti, prvenstveno strojarstvo, energetiku, elektrotehniku, mehatroniku i računarstvo. Direktorica TPBJ Dajana Vukmanić upoznala nas je s uslugama koje pružaju poduzetnicima početnicima koji su smješeteni u prostorima TPBJ, o edukacijama, savjetovanju oko pripreme i provedbe projekata i drugim aktivnostima. Učenici su obišli urede poduzetnika koji koriste usluge TPBJ, upoznali su se s njihovim poslovanjem i tržištem na koje plasiraju svoje proizvode i usluge. Učenici su imali priliku vidjeti…
Pročitaj više