“Skupljajmo zajedno stare baterije”

Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar je i ove školske godine sudjelovala u projektu „Skupljajmo zajedno stare baterije“ koji je organizirala tvrtka FRIŠ d.o.o. iz Križevaca.
Projekt je završio 19. 5. 2023. godine. Hvala svima koji su sudjelovali.
Podsjećamo, mnoge stare baterije i akumulatori u sebi sadrže teške metale kao što su olovo, kadmij ili živa koji, koliko su korisni, toliko su i štetni. Iz oštećenih kućišta starih baterija može doći do istjecanja opasnih tvari i teških metala u vodu i okoliš, čime se ozbiljno ugrožava priroda te zdravlje ljudi i životinja. Iz istog razloga, starim baterijama i akumulatorima nije mjesto u komunalnom otpadu, niti u prirodi gdje, na žalost, još uvijek često završavaju. Stoga je Zakonom o zaštiti okoliša između ostalog propisano da se i stare baterije moraju odlagati odvojeno od komunalnog otpada.

Cilj projekta je
– poticati svijest učenika o potrebi pravilnog zbrinjavanja starih baterija,
– istaknuti važnost odvajanja opasnog otpada od ostalog otpada iz kućanstva,
– uočiti direktnu povezanost čovjeka i prirode,
– razumjeti uzročno posljedične veze ljudskog nemara u prirodi,
– skrenuti pozornost učenika kako neadekvatno odlaganje baterija u okolišu može zagaditi površinske i podzemne vode
– razvijati kod učenika ekološku svijest i djelovanje u domu i školi.

Ornela Malogorski

Dijelite ovu objavu:
Skip to content